Informacja Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

Informacja Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w sprawie środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora oraz warsztatów terapii zajęciowych.

skan pisma Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku