Informacja

Zarządzenie Nr 9/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 05 maja 2021 roku  w sprawie przyjęcia procedury stopniowego odwieszania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 9/2021