Koronawirus – burmistrz apeluje o szczególną ostrożność

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z komunikatem z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew apeluje do mieszkańców o rozwagę i zaleca szczególną ostrożność i dbałość o odporność i stan zdrowia.

Na czas dwóch tygodni, poczynając od 12 marca swoją działalność zawieszają wszystkie placówki oświatowe w gminie Gniew, jednak do końca tego tygodnia, tj. 12 i 13 marca dla rodziców którzy nie zdążą zorganizować opieki dla dzieci, placówki zobowiązane są jeszcze do prowadzenia zajęć świetlicowych. Odwołanie pracy szkół, przedszkoli i żłobków nie jest równoznaczne ze zwykłymi dniami wolnymi od nauki dla uczniów. Dzieci w tym czasie, w miarę możliwości powinny pozostać w domach.

W najbliższym czasie zawiesza się do odwołania wszystkie imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe oraz spotkania na terenie gminy Gniew.

W budynkach użyteczności publicznej i administracji, sprawy w miarę możliwości powinny być załatwiane telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP. Korzystajmy z usług tych miejsc tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Unikajmy kontaktu z ludźmi, zwracajmy szczególną uwagę na higienę osobistą, w szczególności rąk. Nie podawajmy ich sobie na powitanie. Szczególną ochroną powinny zostać objęte osoby starsze.

Zwracajmy uwagę na właściwą dezynfekcję miejsc i przedmiotów ogólnodostępnych w zakładach pracy, takich jak klamki czy poręcze.

– Proszę mieszkańców o powagę i niebagatelizowanie powyższych instrukcji, a jednocześnie zachowanie zdrowego rozsądku i spokoju. Nie panikujmy. Prawidłowe stosowanie higieny i unikanie kontaktu z większymi grupami ludzi powinno zabezpieczyć nas przed wystąpieniem objawów choroby – apeluje burmistrz Maciej Czarnecki.

O ważnych informacjach dot. koronawirusa i działań podejmowanych przez rząd Polski, jak i lokalny samorząd, będziemy informować Państwa na bieżąco.