Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/2023 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie z dnia 12.12.2023 r. informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewie, ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew, do zatrudnienia na stanowisku:Głównego księgowego

wybrana została Pani Jolanta Miedzińska zam. w Tymawie

Uzasadnienie wyboru:
Pani Jolanta Miedzińska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja pozytywnie oceniła kwalifikacje i kompetentność kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.
Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Jolanty Miedzińskiej do zatrudnienia na stanowisku – Głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewie.

Wynik naboru

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie
Natalia Kijewska